BASIKALKU

Penerbit 
TV3(1986)
Pengarah
ADMAN SALLEH
Pelakon
ZULKIFLI ISMAIL
FARIDAH ABDULLAH
SANI SUDIN
MOKHTAR MEON